Farma express

Farma express j gira u kojoj pomažeš poljoprivredniku prevoziti i istovariti voće,povrće i životinje.
Probaj čim manje izgubiti putem i vozi oprezno jer prikolica jako skače.

Povezane igre:

Farma express 2 Prijevoz materijala Traktor buldožer Vrtni traktor Mario traktor Traktor utovarivač