Prijevoz materijala

Prijevoz materijala traktorom je kvalitetna traktor igra u kojoj traktorom prevozite materijal u rudniku.
Igra se sastoji od više razine te prelaskom svake razine otključavaš sljedeću razinu.
Nastoji izgubiti putem čim manje materijala do cilja.
 

Povezane igre:

škola_parkinga_na_farmi Traktor utovarivač utrke_traktora_u_kini Mario traktor Traktor buldožer Trgovački traktor