Prijevoz materijala

Prijevoz materijala traktorom je kvalitetna traktor igra u kojoj traktorom prevozite materijal u rudniku.
Igra se sastoji od više razine te prelaskom svake razine otključavaš sljedeću razinu.
Nastoji izgubiti putem čim manje materijala do cilja.
 

Povezane igre:

Traktor za vuču Traktor dostava na farmi Super traktor utrke_traktora_u_kini brzi_traktor Vrtni traktor